TBS Czech s.r.o.

Nově vzniklá společnost TBS Czech s.r.o. je dle příslušných ustanovení zákona o přeměnách obchodních společností a družstev právním nástupcem odštěpené části jmění společnosti Šimek kovo s.r.o. (na trhu od roku 1990) a vstupuje do veškerých práv a povinností vztahujících se k této odštěpované části. Výše uvedené účinky nastávají okamžikem pravomocného zápisu rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti do obchodního rejstříku, kterým je 1. červenec 2018.